آزمون شخصيت EYSENK

 

شخصیت را می توان مجموعه با دوام ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند و شامل :

 

  •  صداقت (L) : بصورت نا خودآگاه و در مواردی آگاه کوشش فرد را در ارائه توصیفی مثبت و دروغین و یا برداشت غیر واقعی از خود را نشان می دهد.
  • سلامت روان (N) : که روان رنجور خویی در برابر پایداری هیجانی و روان پریشی خویی در برابر تکانه ها را می سنجد.

برون گرایی / درون گرایی :

  • برون گرایی : برون گراها افرادی اجتماعی ، دوستدار دیگران ، با جرات ، فعال ، سرخوش ، با انرژی ، سرخوش ، دوستدار هیجان و تحریک ، امیدوار به موقعیت هایشان در آینده ، کنجکاو و در عمل , قاطع ، قاطع ، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

  • درون گرایی : درون گراها افرادی محافظه کار ، مستقل ، تکرو ، خجالتی ، خوددار ، یکنواخت و متعادل ، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.
     

جدول زیر برخی صفات و ابعاد شخصیت را نشان می دهد :

 
  
 
برون گرايي /درون گرايي
 

روان رنجور خويي/پايداري هيجاني 

روان پريش خويي /کنترل تکانه 


مردم آميزي ،سرزنده ،فعال ،جسور، هيجان خواه، بي خيال ، سلطه گر،خطر جو و...
 

 

مضطرب،افسرده،احساسهاي گناه،عزت نفس کم ، نامعقول،خجالتي،دمدمي ،دچار استرس و...

 

پرخاشگر ، سرد ، خود محور ، غیر شخصی ، تکانشی ، جامعه ستیز ، خلاق ، واقع بین و ...