Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

آزمون هوش منطقی (IQ)

هوش را می توان توانایی بسیار کلی دانست ، هوش توانایی یادگیری مجموعه ای از مهارتهای مختلف است ، هوش توانایی عمومی است که بسیاری از قلمروهای شناختی را در بر می گیرد و مشتکل از استعداد های مختلف می باشد .
 

طبقه بندی هوش منطقی :

  • بهنجار ضعیف : زیر 90
  • متوسط : 109-90
  • بهنجار قوی : 119-110
  • با هوش : 129-120
  • تیز هوش و نابغه : بالای 130