آزمون  MMPI

این آزمون موارد زیر را می سنجد :

1. خود بیمار انگاری :
خود بیمار انگاری عبارت است از اختلالی که در آن فرد قویاً اعتقاد دارد که مبتلا به یک بیماری جدی یا مرگبار است. علی رغم اینکه  معاینات و بررسی های پزشکی کامل و همه جانبه هیچ مشکلی را نشان نداده اند.

2. هیسترا :
هیسترا یا حسی و حرکتی روانزاد بد بینی ، نا امیدی ، کند عمل کردن و فکر کردن و تکانشی بودن را نشان می دهد.

3. شخصیت ضد اجتماعی :
این اشخاص بی توجهی به رسوم اجتماعی ،داشتن هیجانات محدود ، خود پسند ، بی عاطفه ، بی نظم و قاعده ، تحریک پذیر و بی پروا هستند ، از تجارب درس عبرت نمی گیرند و در تحصیل و کار ناموفقند.
گروهی از ضد اجتماعی ها خلاق بوده و در پی چرایی مسائل و حل آنها هستند.

4. مردانگی / زنانگی:
این شاخص بیانگر این است که فرد تا چه اندازه نقش ها یا رفتارهایی که به صورت سنتی زنانه یا مردانه توصیف شده اند را می پذیرند و عملاً چقدر در این تشخیص موفق بوده اند.

5. خستگی روانی :
در این شاخص به نشانه های ضعف و خستگی روانی اشاره شده است. ضعف روانی یعنی : وسواس فکری و عملی ، ترس های غیر منطقی ، تردید و دودلی غیر منطقی ، احساس گناه زیاد

6. اسکیزوفرنی :
این افراد افکار یا رفتارهای عجیب و غریب ، توهم فکری و شنیداری و هذیان دارند. از نظر هیجانات سرد هستند ، در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارند. گوشه گیر ، خجالتی ، خرافاتی و از نظر اجتماعی منزوی هستند.

7. هیپومانیا (شادمانی) :
شامل دوره های متناوب سرخوشی ، تحریک پذیری ، فعالیت های بی حاصل و زائد ، هیجان زدگی ، پرش افکار و فعالیت افراطی که وسیله ای برای دفع افسرگی ، است.

8. برون گرایی / درون گرایی : 

 

  • برون گرایی : برون گراها افرادی اجتماعی ، دوستدار دیگران ، با جرات ، فعال ، سرخوش ، با انرژی ، سرخوش ، دوستدار هیجان و تحریک ، امیدوار به موقعیت هایشان در آینده ، کنجکاو و در عمل , قاطع ، قاطع ، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

  • درون گرایی : درون گراها افرادی محافظه کار ، مستقل ، تکرو ، خجالتی ، خوددار ، یکنواخت و متعادل ، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.