نرم افزار سامانه جذب و استخدام

 

در سال 1389 شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت موفق به طراحی و تولید اولین سیستم نرم افزاری جذب و استخدام با رویکرد های کانون های ارزیابی Assessment Centers شد که حاصل تجربه کار کارشناسان این شرکت با بیش از 30000 نفر شاغل صنایع مختلف در سطح کشور در بیش از 100 سازمان است و تا کنون با سه نوبت به روز آوری در بیش از 50 سازمان در سطح کشور استقرار پیدا کرده است.
اهم ویژگی های نرم افزار سامانه جذب و استخدام عبارتند از :
1.      تجزیه و تحلیل نیم رخ های روانی متقاضیان بالقوه سازمان در فرآیند جذب و استخدام با رویکرد کانون های ارزیابی جذب A.C. و کانون های ارزیابی و توسعه A.D.C در مواردی همچون :

  • سلامت روان

  • صداقت در پاسخگویی

  • انطباق تیپ شخصیت با شغل

و استعدادهای روانشناختی در

  • هوش منطقی IQ

  • هوش هیجانی EQ

2.      استفاده از تست ها و پرسشنامه های استاندارد و معتبر در دو سطح کارکنان کلیدی و غیر کلیدی با لحاظ تحلیل های بین تستی و گزارشات مدیریت و کاربردی مدیریتی در سازمان
3.      امکان تسلط کارکنان واحد منابع انسانی برای استفاده از نرم افزار در زمانی کمتر از 20 دقیقه
4.      امکان آزمون گیری از متقاضیان کم سواد صرفاً با استفاده از موشواره
5.      امکان استفاده صد در صد الکترونیکی و Paperless در تمامی مراحل کار
6.      جلوگیری از صدمه به سرمایه های اجتماعی و ایجاد درماندگی آموخته شده در آنها به لحاظ حذف کارکنان به علت گزینش های اشتباه
7.      جلوگیری از اتلاف زمان تخصیص داده شده به ارزیابی و استخدام و کاهش هزینه های غیر اثربخش آموزش بدو استخدام افراد غیر منطبق با شغل در دوره های آموزشی
8.      امکان رتبه بندی متقاضیان بر اساس دانش، تجربه، مهارت، ویژگی های فیزیولوژیکی و مصاحبه علاوه بر مسائل روانشناختی و ایجاد سهولت در تصمیم گیری بهینه مدیران سازمان در جذب منطبق ترین فرد با شرایط احراز برای کارکنان جدید الورود و طراحی کانون های ارزیابی توسعه ای برای مدیریت استعداد ها و جانشین پروری برای کارکنان فعلی سازمان
9.      امکان استفاده تحت شبکه بر روی رایانه های نامحدود و افزایش سرعت عمل واحد منابع انسانی در جذب و استخدام کارکنان در گزینش های وسیع
10.  امکان ثبت و حفظ اطلاعات محرمانه افراد از طریق تعریف سطوح دسترسی مشخص برای مدیر منابع انسانی، مدیر عامل و سایر کاربران سامانه و افراد مرتبط با آن
11.  امکان گزارشگیری و ذخیره گزارشات در فرمت ها Wrod ، Image ، Html ، Excel  و ...
12.  حفظ و ثبت متقاضیان بالقوه و بالفعل ورود به سازمان بوسیله ایجاد یک بانک اطلاعاتی

 

نمونه "گزارش نرم افزار سامانه جذب و استخدام"