تاریخچه

شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت ؛ سازمانی است برآمده از هم اندیشی و همیاری جمعی از خبرگان صنعت و دانشگاه که در فروردین سال 83 با هدف ارائه خدمات و تامین نیازهای مشتریان ، سرمایه های فکری و دانشی و تجربی خود را در حوزه مدیریت منابع انسانی گردآوری نمود.
نبود رویکرد سرمایه ای به منابع انسانی و تمرکز سازمان ها صرفاً در چارچوب مفاهیم اداری-کارگزینی و به حاشیه رانده شدن واحدهای مدیریت منابع انسانی در فرآیند توسعه سازمانی و عدم آشنایی با ابزارهای روانشناسی صنعتی / سازمانی از یک سو و فقدان صنعت مشاوره اثربخش در این حوزه و شکاف عمیق تئوری تا عمل در آن و از همه مهمتر عدم هم افزایی (سینرژی) مثبت ما بین صاحبنظران ، عالمان و خبرگان علم مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی / سازمانی و البته تکنولوژی اطلاعات از سوی دیگر ، ما را بر آن داشت تا با رویکرد بهبود معضلات ناشی از هجوم متدولوژی ها و مدل های خارجی و غیر بومی به شرکت ها که منجر به بی اعتمادی و مشاور زدگی مدیران و استفاده از روش آزمون و خطا و شهودی میان مدیران شده بود ؛ پژوهشی کاربردی را با تنی چند از اساتید و مدیران با سابقه و مشاوران خبره در دستور کار خود قرار دهیم که در نهایت نتایج آن را در مرداد ماه سال 1384 برای بیش از 160 تن از مدیران عامل سازمان های مطرح کشور در قالب سمیناری ارائه گردید. نتایج سمینار و دستاوردهای سازمان برای ایجاد ابزارهایی مبتنی بر نظریات کاربردی علم مدیریت منابع انسانی در کنار رویکردهای روانشناسی صنعتی / سازمانی با استقبال بسیار زیادی از سوی مدیران مواجه گردید.
تکنیک ها و ابزار های بهین مشاوران برای پاسخگویی به نیازهای مدیران ایرانی با در نظر گرفتن تمامی ویژگی ها و محدودیت های محیطی اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و قانونی تاثیرگذار بر سازمان های کشور و تغییرات و چالش های روز افزون آن ، منجر شد تا بهین مشاوران به عنوان شریک و همراهی استراتژیک ؛ بتواند با برگزاری بیش از 70 سمینار درون سازمانی و 40 پروژه استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی برای مشتریان خود ، در گذار سازمان ها از پارادایم اداری - کارگزینی حاکم بر فضای شرکت ها به مدیریت سرمایه انسانی در کنار آنها و در عمل گامی اساسی بردارد.
بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت که اینک سازمانی مشاوره ای تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی / سازمانی شناخته شده است در سال 1389 با درک نیازهای جدید جامعه کسب و کار کشور به ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات در حوزه HRM و Industrial & Organizational Psychology با همکاری شرکت برید سامانه نوین اقدام به طراحی و تولید اولین نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی نمود که حاصل آن سیستمی با قابلیت هایی فراتر از نرم افزارهای موجود در کشور است تا نیازهایی گسترده تر و متنوع تر از بسته های اداری-کارگزینی فعلی را تامین نماید.
اینک در طلیعه هشتمین سال خدمت رسانی شرکت ، توانسته ایم با همکاری دو شرکت IB آلمان و Human Resource Management آلمان در مباحث آموزشی و بازدید های صنعتی همچون Prosche،Zeh، Mercedes Benzخدمتی جدید در جهت کسب تجربه و الگوبرداری سازمانی به مدیران ایرانی ارائه دهیم.
این مسیر ناهموار و سخت جز با یاری خبرگان ، کارشناسان و همکارانی که ما را در امر پژوهش و استخراج  تکنیک های کاربردی و بالاخص تلفیق علمی و عملی راهکارهای مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی / سازمانی و تکنولوژی اطلاعات که در برخی موارد منتج به ایجاد مزیت های رقابتی مطلق این سازمان شده است ، ممکن نبود. در اینجا لازم است از تمامی این عزیزان که ما را در پیمودن این مسیر ناهموار یاری نموده اند ، تشکر و قدردانی نماییم.


   بهین روحانی                                ایثار خدادادی

رئیس هیئت مدیره                         مدیر عامل