سوابق برگزاری سمينار : مديريت منابع انسانی در ايران گام به گام از تئوری تا عمل
(بر اساس ارائه تجارب در 30 سازمان)

 

 

 ردیف 

نام سازمان

 

ردیف

نام سازمان
1 نيروگاه شهيد مفتح همدان 2 انجمن مديريت ايران 
 
3 نیروگاه شازند اراک 4 توسعه وعمران شهرستان نائين
5  داده پردازی برق تهران (پویش برق) 6 صنايع فيض غدير
7  پشتيباني ونوسازي بالگردهاي ايران ( پنها ) 8 کابل خودرو سبزوار
9 بهره برداري نفت و گاز گچساران 10 فناوري اطلاعات وخدمات صنعتي سنا انديشه
11 پتروشيمي برزويه 12 پيشرانه
13 قالبهاي صنعتي ايران خودرو 14 صنايع لاستيکي پارميدا
15  نيرو محرکه 16 طراحي ومهندسي سازندگان فرآورده هاي پليمري همگن کار
17 ايريکو 18 بنيان سوله
19 گروه صنعتي سپاهان 20  آزمون متمم
21 آستان قدس رضوی 22  فرنام بسپار
23 انرژي آذرآب 24 حديد روان
25 تخته فشرده ممتاز گلستان 26 سخت آژند
27 ريخته گري تراکتورسازي ايران 28 مؤسسه غير انتفاعي اداره و عمران شهرک صنعتي  شمس آباد
29 يک و يک 30 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران
31 پژوهشگاه اطلاعات و  مدارک علمي ايران 32 طراحي صنعتي ايران
33 مرآت پولاد 34 صنايع بسته بندي پرند پيشتاز
35 ژلاتين کپسول 36 پولادي ساي تهران
37 صنايع چوب وکاغذ مازندران 38 شرکت ملي صنايع پتروشيي ايران(معاونت برنامه ريزي وتجهيز منابع انساني )
39 شماران سيستم 40 کلوپ سرآمدي ايران
41 توزيع برق منطقه اي اراک 42 امدادخودرو
43 سازه گستر 44 منطقه 14 آموزش وپرورش تهران
45 رنگ الوان 46 ايران بهکار
47 مپنا بويلر 48 فرمانداري تويسرکان
49 مرکز بين المللي رشد قشم 50 شرکت برق منطقه اي اصفهان
51 دانشگاه آزاد واحد بندر عباس 52 وزارت کار و تأمين اجتماعی ( واحد منابع انسانی )
53