پروژه استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی

گام اول

   

گام دوم

   

گام سوم

   

گام چهارم

   

گام پنجم

شناخت و تجزيه و تحليل و بررسي:

• اهداف و استراتژی های مدیریت منابع انسانی
• ویژگی های کارکنان در سه گروه نیروی انسانی، منابع انسانی و سرمایه انسانی
• فرآیند های و سیستم های مدیریت منابع انسانی
( مدل رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا
  European HR Leadership)
• تعیین سطح بلوغ سازمانی
(مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
Iranian Foundation for HRE)

   • تعریف و اولویت بندی  پروژه های بهبود در حوزه منابع انسانی

   

• تجزیه و تحلیل شغل و طراحی چارت عملیاتی سازمان
• سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی و کانون ارزیابی جذب و استخدام Assessment Centers
• سیستم مدیریت عملکرد
• سیستم جبران خدمت
• سیستم آموزش
• سیستم انگیزش و نگهداشت کارکنان
• روابط کار و کارکنان

   

طراحی و استقرار فرآیندهای دینامیک مدیریت منابع انسانی :

• یکپارچه سازی سیستم مدیریت منابع انسانی در ابعاد استاتیک

• ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع انسانی

• ایجاد کانون ارزیابی و توسعه
Assessment & Development Centers

   

اندازه گیری :
• مستمر سطح توسعه بلوغ سازمانی بر اساس 7 معیار مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران
(Iranian Foundation for HRE)
و
• کیفیت اجرای سیستم ها و فرآیندهای استاتیک و دینامیک در مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل رهبری آکادمی منابع انسانی اروپا
(European HR Leadership)


          نرم افزار سامانه جذب و استخدام

در سال 1389 شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت موفق به طراحی و تولید اولین سیستم نرم افزاری جذب و استخدام با رویکرد های کانون های ارزیابی Assessment Centers شد. اهم ویژگی های نرم افزار سامانه جذب و استخدام عبارتند از:
1- تجزیه و تحلیل نیم رخ های روانی متقاضیان در مواردی همچون : سلامت روان،صداقت در پاسخگویی، انطباق تیپ شخصیت با شغل، و استعدادهای روانشناختی  شامل : هوش هیجانی و هوش منطقی
2- استفاده از تست ها و پرسشنامه های استاندارد و معتبر
3- گزارشات مدیریت و کاربردی مدیریتی در سازمان
4-امکان تسلط بر نرم افزار در کمتر از بیست دقیقه
و ...

 

آموزش - کارگاه های آموزشی

سیستم جامع مدیریت منابع انسانی      مهارت های دهگانه زندگی     دوره های توسعه کیفیت زندگی
      • مهارت خودآگاهی    

• غلبه بر افسردگی

• ایجاد سیستم جذب و استخدام منابع انسانی Assessment Centers

 

 

 

• مهارت حل مسئله

 

 

• غلبه بر اضطراب

• اصول تجزیه و تحلیل مشاغل

 

 

 

• مهارت تصمیم گیری

 

 

• جرات ورزی

• ایجاد سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی

 

 

 

• مهارت ارتباط موثر

 

 

• کمال گرایی

• ایجاد سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی

 

 

 

• مهارت همدلی

 

 

• مهارت خود مهارگری

• ایجاد سیستم  آموزش منابع انسانی

 

 

 

• مهارت تفکر نقاد

 

 

• حل تعارض

• ایجاد سیستم  حفظ و نگهداری و انگیزش منابع انسانی

 

 

 

• مهارت اعتماد به نفس

 

 

• عشق و صمیمیت در روابط زناشویی

• مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

 

    • مهارت مدیریت استرس    

• مهارت فرزند پروری

• تجزیه و تجلیل نیم رخ روانی در کانون ارزیابی جذب و استخدام

    • مهارت کنترل خشم    

• تاب آوری

      • مهارت مدیریت احساس و هیجان    

• برنامه ریزی و مدیریت زمان